KONCEPTY, FILOZOFIE, SMĚRY A AKTIVITY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU ŽIVOTA S DŮRAZEM NA DÁNSKÝ KONCEPT HYGGE – TEORETICKÁ STUDIE

Autoři

  • Zora JANDOVÁ

Abstrakt

Text se zabývá dánským sociálním a kulturním fenoménem „hygge“, jeho historií i současností a také odbornými výzkumy tohoto pojetí života. Tento mnohovrstevnatý koncept je autorkou práce nazírán z více úhlů pohledu, protože úzce souvisí s kvalitou života (QoL), na kterou působí mnoho rozličných faktorů. Je dáván do kontextu s více než dvaceti obdobnými koncepty, směry a aktivitami z odlišných kulturních prostředí, s podrobnější analýzou dánského konceptu hygge. Text nabízí inspiraci pro možné začlenění některých principů hygge do běžného života v českém prostředí. 

Klíčová slova: hygge, kvalita života, QoL, koncepty wellbeing

Reference

ANNESLEY, Mike. Hledání štěstí. Praha: Euromedia Group, 2019. 1. vydání. ISBN 978-80-7549-911-0.

ATKINSONOVÁ, Rita L., ATKINSON, Richard C., SMITH, Edward E. et al. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1995. 1. vydání. ISBN 80-85605-35-X.

BAHBOUH, Radvan. Pohádka o ztracené krajině – Psychologie sebekoučování. Praha: Qed Group, 2010. ISBN 978-80-86149-61-5.

BALSLEV, Lynda. The Little Book of Fika: The Uplifting Daily Ritual of the Swedish Coffee Break. Cansas City: Andrews McMeel Publishing, 2018. ISBN 978-1449493356.

BAUDILLARD, Jean. De la séduction. Paris: Éditions Galilée, 1980. ISBN 9782718601526.

BENSON, Herbert., STARKOVÁ, Marg. Moc a biologie víry v uzdravení. Praha: Práh, 1997. 1. vydání. ISBN 82-8325-137-4

BERGSON, Henri. Smích. Praha: Naše vojsko, 2011. 1. vydání. ISBN 978-80-206-1249-6.

BRONES, Anna. Live Lagom. London: Ebury Publishing, 2017. ISBN 978-1785037283.

BROWN, Simon. Feng shui pro sťastný domov. Praha: Ottovo nakladatelství, 2002. 1. vydání. ISBN 80-7181-693-0.

BRŮNOVÁ, Blanka. Kvalita života a vidění. In: 4oci.cz [online]. Poslední změna 3. září 2010. [Cit 30. června 2021] Dostupné z:

https://www.4oci.cz/kvalita-zivota-a- videni_4c127#:~:text=Podle%20definice%20Sv%C4%9Btov%C3%A9%20zdravotnick%C3%A9%20organizace,c %C3%ADl%C5%AFm%2C%20o%C4%8Dek%C3%A1v%C3%A1n%C3%ADm%20a%20b%C4%9B%C5%BEn%C3%BDm%20zvyklostem.

BUDIL, Ivo T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 1998. 3. vydání. ISBN 80-7254-001-7.

BUETTNER, Dan. The Blue Zones: Lessons for Living Longer From the People Who've Lived the Longest. New York: Nationa Geographic, 2009. ISBN 978-1426204005.

BUTLER-BIGGSOVÁ, Jane. Feng-šuej v 10 lekcích. Praha: Svojtka, 2003. 1. vydání. ISBN 80-7237-914-3.

CONNELL, Cathleen M., D ´AUGELLI, Anthony R. The contribution of personality characteristics to the relationship between social support and perceived physical health. Health Psychology. 1990. 9(2), 192-207. ISSN 2331978.

CRAZE, Richard. Feng-šuej. Praha: Ottovo nakladatelství, 2000. 1. vydání. ISBN 80-7181-383-4.

CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. Flow. Praha: Portál, 2015. 978-80-2620-918-8.

De PELSMACKER, Patrick, GEUENS, Maggie, Van den BERGH. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0254-1.

ČERNÝ, Jiří, HOLEŠ, Jan. Sémiotika. Praha: Portál, 2004. 1. vydání. ISBN 80-7178-832-5.

ERIKSON, Erik. H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0786-3.

ERIKSONOVÁ, Joan. Gerotranscendence. In: ERIKSON, Erik. H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0786-3.

FAARLUND, Nils. Friluftsliv. Oslo: Ljå forlag, 2015. ISBN 9788299976114.

FLASZOVÁ, Karolína. Křesťanů v Evropě valem ubývá, církve opouštějí stovky tisíc lidí. In: e15.cz [online]. 2016. [Cit. 30. června 2021] Dostupné z: https://www.e15.cz/zahranicni/krestanu-v-evrope-valem-ubyva-cirkve-opousteji-stovky-tisic-lidi-1324689.

GARCÍA, Héctor, MIRALLES, Francesc. Ikigai. Šťastný a dlouhý život. Voznice: LEDA, 2017. 1. vydání. ISBN 978-80-7335-501-2.

GEHRKE PANZINI, Raquel et al. Quality-of-life and spirituality. International Review of Psychiatry. 2017. 29(3) 263-282. DOI: 10.1080/09540261.2017.1285553.

GROSSI, Enzo et al. The Interaction Between Culture, Health and Psychological Well-Being: Data Mining from the Italian Culture and Well-Being Project. Journal of Happiness Studies. 2012. 13(1), 129-148. DOI: 10.1007/s10902-011-9254-x.

HARTL, Pavel, HARTLOVÁ, Helena. Velký psychologický slovník. Praha: Portál, 2010. 4. vydání. ISBN 978-80-7367-686-5.

HEYERDAHL, Thor. Fatu-Hiva. Praha: Mladá fronta, 1981. ISBN 23-103-81.

HNILICOVÁ, Helena, BENCKO, Vladimír. Kvalita života – vymezení pojmu a jeho význam pro medicínu a zdravotnictví. In: Praktický lékař [online]. 2005. [Cit. 30. června 2021] Dostupné z: Prakt. Lék. 2005; 85(11): 656-660.

HOŠEK, Václav. Pohyb a život. In: KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav a kol. Wellness. Praha: Grada, 2016. 1. vydání. ISBN 978-80-271-0010-1.

HOŠEK, Václav. Psychologie odolnosti. Praha: Karlova univerzita, 1997. ISBN 80-7066-976-4.

HONZÁK, Radkin. Psychosomatická prvouka. Praha: Vyšehrad, 2017. 1. vydání. ISBN 978-80-7429-912-4.

CHRISTENSEN, Bent. Omkring Grundtvigs vidskab: en undersøgelse af N.F.S. Grundtvigs forhold til den erkendelsesmæssige side af det kristeligt nødvendige livsengagement. København: Gads Forlag, 1998. ISBN 87-12-03246-8.

IBSEN, Henrik. Básně. Praha: Alois Wiesner, 1899. ISBN neuvedeno.

JANOUŠEK, Jaromír, SLAMĚNÍK, Ivan. Sociální motivace. In: VÝROST, Jozef, SLAMĚNÍK, Ivan (Eds.). Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1428-8.

JEHO SVATOST DALAJLAMA. Malá kniha budhismu. Praha: Omega, 2016. 978-80-7390-447-0.

JOHANSENOVÁ, Signe. Hygge. Fenomén útulna. Praha: Euromedia Group, 2017. 1. vydání. ISBN 978-80-7549-223-4.

KABAT-ZINN, Jon. Mindfulness Meditation for Everyday Life. Loughton: Judy Piatkus Publishers, 1994. ISBN 9780749914226.

KARETU, Timoti S. Haka!: The Dance of a Noble People. Auckland: Reed, 1993. ISBN 978-0-7900-0290-3.

KING, Pearl. The life cycle as indicated by the nature of the transference in the psychoanalysis of the middle-aged and elderly. London: Routledge, 2005. ISBN 9780429484056.

KOLISKO, Petr a kol. Stezky zdraví v Plzeňském kraji. Praha: Sdružení rozvojových aktivit o. s., 2012. ISBN 978-80-2603645-6.

KOMENSKÝ, Jan Amos. Didaktika analytická. Brno: Tvořivá škola, 2004. ISBN 80-903397-1-9.

KNAISLOVÁ, Ivana, KNAISL, Jan. Encyklopedie jógy. Olomouc: Rubico, 2015. 1. vydání. ISBN 978-80-7346-180-5.

KOČÍ, Jana. Vztah stravovacích návyků a znalostí o výživě u žáků devátého ročníku základních škol a návrh nutričního edukačního programu. Praha, 2019. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta pedagogická.

KONDO, Marie. Zázračný úklid – Pořádek jednou provždy. Praha: Pragma, 2020. 1. vydání. ISBN 978-80-242-6448-6.

KORDÍK, Jiří. Japonsko jmenovalo ministra pro osamělost a izolaci. Země chce zastavit vzestup sebevražd. In: ČRo Radio Wawe [online]. Poslední změna 15. února 2021. [Cit. 30. června 2021] Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/japonsko-jmenovalo-ministra-pro-osamelost-a-izolaci-zeme-chce-zastavit-vzestup-8426795

KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav. Rozvoj osobnosti, pozitivní self-transformace. In: KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav a kol. Wellness. Praha: Grada, 2016. 1. vydání. ISBN 978-80-271-0010-1.

KREJČÍ, Milada. Účinky jógy ve vztahu k wellness a kvalitě života. In: KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav a kol. Wellness. Praha: Grada, 2016. 1. vydání. ISBN 978-80-271-0010-1.

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. 2. vydání. ISBN 80-7178-774-4.

KŘÍŽEK, Vladimír. Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Avicenum, 1987. 1. vydání. ISBN 08-096-87.

KULTHUM, Uut. Al Tarab. In: You Tube [online]. Nahráno 17. května 2012. [Cit. 30. června 2021] Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v =Jde5oPnYxVc.

LAHTI, Emilia. Introducing Gentle Power. In: Elina Ahback Literary Agency [online]. 2020. Poslední změna 2. září 2020. [Cit. 30. června 2021] Dostupné z:

https://www.ahlbackagency.com/2020/09/introducing-gentle-power-by-emilia-lahti/

LAU, Kwan. Feng-šuej. Praha: Pragma, 1996. ISBN 80-7205-351-5.

LEVINAS, Emmanuel. De L ´existence à L ´existant. Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 1993. ISBN 978-2-7116-0489-0.

LEVISEN, Carsten. Cultural Semantics and Social Cognition. A Case Study on the Danish Universe of Meaning. Berlin: De Gruyter Mouton, 2012. ISBN 978-3110294606.

MacLELLAN, Lila. The happiness of the Danes can easily be explained by 10 cultural rules. In: Quartz [online]. 2016. Poslední změna 29. září 2016. [Cit. 30. června 2021] Dostupné z:

https://qz.com/794740/the-happiness-of-the-danes-can-easily-be-explained-by-10- cultural-rules/

MAHÉŠVARÁNANDA, Paramhans svámí. Jóga v denním životě. Praha: Mladá fronta, 2006. 1. vydání. 80-204-1277-8.

MALCOVÁ, Alena (ed.). Vybrané wellness procedury. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, 2016: ISBN 978-80-87723-29-6.

MARTEN, Peter. The Sisu within You: The Finnish Key to Life, Love and Success. In: This is Finland [online]. 2018. [Cit. 30. června 2021] Dostupné z: https://finland.fi/arts-culture/sisu-within-finnish-key-life-love-success/.

MASUNO, Shunmyo. Umění prostého života. Brno: JOTA, 2019. 1. vydání. ISBN 978-80-7565-550-9.

MAUSSEN, Jana a kol. Shrnutí závěrečných zpráv expertních skupin pro identifikaci relevantních indikátorů kvality života v ČR. In: Úřad vlády České republiky [online]. Poslední změna 31. března 2018. [Cit. 30. června 2021] Dostupné z:

https://www.cr2030.cz/strategie/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/kvalita_%C5%BEivota_celek.compressed.pdf.

McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5.

MOGI, Ken. Ikigai. Praha: Pragma, 2018. 1. vydání. ISBN 978-80-7549-937-0.

MYTTING, Ivar, BISCHOFF, Annette. Friluftsliv. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2008. ISBN 9788205382183.

NEUMAN, Jan. Přírodní prostředí a wellness. In: KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav a kol. Wellness. Praha: Grada, 2016. 1. vydání. ISBN 978-80-271-0010-1.

NEUMAN, Jan, MYTTING, Ivar. Friluftsliv – svobodný život na čerstvém vzduchu. Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku. 2007, č. 8, s. 69-75. ISSN 1214-603X.

NEUWIRTH, Richard. Interkulturní kompetence jako součást manažerských znalostí ve wellness. In: KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, 2019. 1. vydání. ISBN 978-80-87723-51-7.

NYLUND, Joanna. Sisu The Finnish Art of Courage. London: Octopus, 2018. 978-1856753807.

OBSTAD, Ingrid. Koselig – the norwegian concept that will help you though winter. In: That Scandinavian Feeling [online]. 2020. Poslední změna 27. října 2020. [Cit. 30. června 2020] Dostupné z: https://www.thatscandinavianfeeling.com/lifestyle/norwegian-concept-koselig.

PRETTY, Julles N., GRIFFIN, Murray, SELLENS, Martin, PRETTY, Chris. Green Exercise: Complementary Roles of Nature, Exercise and Diet in Physical and Emotional Well-Being and Implications for Public Health Policy. In: ResearchGate [online]. 2003. [Cit. 30. června 2021] Dostupné z:

https://www.researchgate.net/publication/237471176_Green_Exercise_Complementary_Roles_of_Nature_Exercise_and_Diet_in_Physical_and_Emotional_Well-Being_and_Implications_for_Public_Health_Policy.

PRŮCHA, Jan. Interkulturní komunikace. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3069-1.

ROSER, Christoph. The Dark Side of Japanese Working Society. In: AllAboutLean.com [online]. 2018. [Cit. 30. června 2021] Dostupné z:

https://www.allaboutlean.com/dark-side-of-japan/.

RUSSELLOVÁ, Helen. Atlas štěstí. Brno: JOTA, 2019. 1. vydání. ISBN 978-80-7565-442-7.

VETHMAN, Petra. Gezellig! Hoe typisch Nederlands is gezelligheid? Amsterdam: Ambo/Anthos, 2019. ISBN 978-90-263-4650-7.

RŮŽIČKA, Radomír, SOSÍK, Rudolf, WANG, Yingwu. Tradiční čínská medicína v denním životě. Olomouc: Poznání, 2007. 2. vydání. ISBN 978-80-86606-59-0.

SANDEMOSE, Aksel. A Fugitive Crosses His Tracks. Morrisville: Lulu Press, 2018. ISBN 978-8252501476.

SAVAGE, Maddy. Nights out may be back on in many countries, but the Swedish concept of 'fredagsmys' champions spending Friday evenings on your sofa – preferably with tacos. In: BBC [online]. 2021. Poslední změna 28. května 2021. [Cit. 30. června 2021] Dostupné z: https://www.bbc.com/worklife/article/20210521-fredagsmys-the-unlikely-symbol-of-swedens-cosy-friday.

SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla. Praha: 65. pole, 2012. ISBN 978-80-87506-10-3.

SELIGMAN, Martin E. P. Vzkvétání. Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody. Brno: Jan Melvil Publishing, 2014. 1. vydání. ISBN 978-80-87270-95-0.

SELIGMAN, Martin E. P. Naučený optimismus. Jak změnit své myšlení a život. Praha: Pavel Dobrovský – BETA, 2013. 1. vydání. ISBN 978-80-7306-534-8.

SEVEROVÁ, Marcela. Schéma struktury motivačních procesů a její začlenění do celku psychického řízení činnosti. In: JANOUŠEK, Jaromír a kol. Sociální psychologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. ISBN neuvedeno.

SLEPIČKA, Pavel. Psychologické aspekty sportovního diváctví. In: SLEPIČKA, Pavel, HOŠEK, Václav, HÁTLOVÁ, Běla. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2006. 1. vydání. ISBN 80-246-1290-9.

SOGJAL, GAFFNEY, Patrick, ed. a HARVEY, Andrew, ed. Tibetská kniha o životě a smrti. Překlad Dušan Zbavitel. 1. vyd. Praha: Pragma, 1996. 404 s. ISBN 80-7205-006-0.

SPAEMANN, Robert, LÖW, Reinhard. Účelnost jako filosofický problém. Praha: Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-111-0.

ŠIKULOVÁ, Jitka a kol. Co to je Nordic Walking? In: MultiSport [online]. 2021. [Cit. 30. června 2021] Dostupné z: https://multisport.cz/novinky/co-to-je-nordic-walking/

ŠMÍD, Milan. Legislativa a vnitřní prostředí wellness. In: KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav a kol. Wellness. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0010-1.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Sociální psychologie a její využití v pomáhajících profesích. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, 2019. 1. vydání. ISBN 978-80-87723-46-3.

THOMPSONOVÁ, Angela. Feng shui. Frýdek-Místek: ALPRESS, 1996. 1. vydání. ISBN 80-85975-95-5.

THOMSEN BRITSOVÁ, Louisa. Hygge. Tajemství spokojeného života. Skandinávské umění dobře žít. Praha: Euromedia, 2017. 1. vydání. ISBN 978-80-7549-104-6.

TOO, Lilian. Little Book of Feng shui. Shaftersbury, Boston, Rinwood: Element Books, 1998. ISBN 1 86204 514 3.

TORNSTAM, Lars. Gerotranscendence: A Developmental Theory of Positive Aging. New York: Springer Publishing, 2005. ISBN 0-8261-3134-4.

TROLLE LINNET, Jeppe. Dwelling in the cozy café: Commercial place‐building through the sedimentation of sociality. In: academia. edu [online]. 2013. [Cit. 30. června 2021] Dostupné z: https://www.academia.edu/2640234/Dwelling_in_the_cozy_caf%C3%A9?email_work_card=view-paper.

VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2004. 1. vydání. ISBN 80-246-0841-3.

VAN LYSEBETH, André. Jóga. Praha: Olympia, 1984. 3. vydání. ISBN 27-014-84.

VÝROST, Jozef, SKARNITZL, Rudolf. Poznáváme své já. Praha: Onyx, 1998. ISBN 80-85228-51-3.

WIERZBICKA, Anna. Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. Oxford: Oxford University Press, 1992. 1st edition. ISBN 978-0195073263.

WHOQOL: Measuring Quality of LifeWHO. WHO [online]. 2021. [Cit. 30. června 2021] Dostupné z: https://www.who.int/tools/whoqol. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MSD-MER-Rev-2012-02

WIKING, Meik. Hygge. Brno: JOTA, 2017. 1. vydání. ISBN 978-80-7565-111-2.

WIKING, Meik. Lykke. Brno: JOTA, 2018. 1. vydání. ISBN 978-80-7565-270-6.

ZUSKA, Vlastimil. Estetika. Úvod do současnosti tradiční disciplíny. Praha: Triton, 2001. ISBN 80-7254-194-3.

Stahování

Jak citovat

JANDOVÁ, Z. (2021). KONCEPTY, FILOZOFIE, SMĚRY A AKTIVITY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU ŽIVOTA S DŮRAZEM NA DÁNSKÝ KONCEPT HYGGE – TEORETICKÁ STUDIE. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, 5(1), 24–53. Získáno z http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/255