ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ DĚTSKÉHO PŘÍMĚSTSKÉHO SPORTOVNÍHO TÁBORA V DOBĚ PANDEMIE COVID - 19

Renata VĚTROVSKÁ, Jan VĚTROVSKÝ

Abstrakt


Příspěvek popisuje zkušenosti trenérů a instruktorů ze sportovních příměstských táborů během pandemie COVID - 19.  Ze sledování dětí účastnících se táborů po roce zavřených sportovišť a domácí izolace jsme zaznamenali nárůst inaktivity a celkové pohodlnosti. S tím souvisí i větší výskyt dětské nadváhy a obezity, vadného držení těla a jiných fyzických i psychických poruch. Oproti táborům v minulých letech přibylo dětí, které bylo obtížnější motivovat k pohybu a kterým chyběl tolik na táboře potřebný „kolektivní duch“. Příspěvek je současně varováním a výzvou k akci pro všechny profesionály zabývající se problematikou zdravého vývoje dětí a dospívajících.

Klíčová slova: děti, příměstský tábor, COVID 19, sport, inaktivita


Full Text:

PDF

Reference


ŠPIŘÍKOVÁ, I. a J. KAČER. Příměstský tábor. Brno: Mravenec, 2007. Tábor (Mravenec). ISBN 978-80-86994-39-0.

Výzva letní kempy 2021 [online]. MŠMT ČR: ©2021 [cit. 15.8.2021]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021

DAĎOVÁ, K., PAVLOVÁ, I. Metodika pro pořádání příměstských sportovních táborů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Praha. UK FTVS. 2018.

Žurnal UP. HBSC studie: České děti přibírají, pětina z nich mám problém s hmotností. [online]. ©2021 [cit. 20.8.2021]. Dostupné z: https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/hbsc-studie-ceske-deti-pribiraji-petina-z-nich-ma-problem-s-hmotnosti/

Eduzín. Děti tloustnou. Žít zdravě pro ně nesmí být nuda a trest, ale především zábava. [online]. ©2021 [cit. 15.8.2021]. Dostupné z: https://www.eduzin.cz/rodicovstvi/deti-tloustnou-zit-zdrave-pro-ne-ale-nesmi-byt-nuda-a-trest-ale-predevsim-zabava/

MATOULEK, M. Obezitolog radí rodičům: Je důležité děti na dvě hodiny „zničit“. [dotazovaný] Martina Kosová. [online]. ©2021 [cit. 15.8.2021]. Dostupné z: https://www.sportvokoli.cz/novinky/obezitolog-radi-rodicum-je-dulezite-deti-na-dve-hodiny-znicit

HAINER, V. a kol. Dvě pandemie současnosti. Prakt. Lék. 2020, 100 (4): 159–163


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.