ROPRATEM – NÁSTROJ PRO ROZVOJ PRACOVNÍHO TEMPA A REEDUKACI DÍLČÍCH OSLABENÍ VÝKONU. Pilotní studie – kvalitativní hodnocení efektivity.

Markéta ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ

Abstrakt


Abstrakt:. Příspěvek se zaměřuje na představení nového reedukačního programu ROPRATEM (rozvoj pracovního tempa), který je v České republice akreditován od roku 2017. Součástí příspěvku je analýza zkušeností s ročním používáním programu v poradenské praxi a hodnocení efektivity programu u jednotlivých klientů. Jak je z prezentovaných dat zřejmé, dosahují klienti během tříměsíčního programu velmi podstatného zlepšení pracovní tempa, zároveň prokazatelně při řešení úloh používají efektivní strategie postupu. Autorka příspěvku absolvovala akreditovaný kurz pro práci s programem a používá ho během reedukační péče u klientů pedagogicko-psychologické poradny Pelhřimov.

 

Klíčová slova: reedukace, ROPRATEM, pracovní tempo, deficity dílčích funkcí, self-efficacy


Full Text:

PDF

Reference


DRTÍLKOVÁ, Ivana et al. Hyperkinetická porucha: ADHD. 1. vyd. Praha: Galén, ©2007. 268 s. ISBN 978-80-7262-419-5.

GOETZ, Michal a UHLÍKOVÁ, Pet-ra. ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou: příručka pro starostlivé rodiče a zodpovědné učitele. 1. vyd. Praha: Galén, ©2009. 160 s. ISBN 978-80-7262-630-4.

KOPECKÁ, Iva a ŽENKOVÁ, Dagmar. Program pro rozvoj pracovního tempa: metodická příručka. 2. upravené vydání. [Srubec]: Iva Štenglová - Chytré hraní, [2017]. 104 listů v různém stránkování. ISBN 978-80-270-4269-2.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém? Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. 198 stran. ISBN 978-80-8168-348-0.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Time-manažment a autokoučink jako prevencie školní neúspěšnosti žáku. Manažment školy v praxi [online]. 2018, 7-8. ISSN 1339-925X.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Edukačně-terapeutický projekt "Prevence relativní školní neúspěšnosti" využitelný v pedagogicko-psychologické praxi. In ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. (ed). Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě: v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech: kolektivní monografie. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2019. 160 stran. ISBN 978-80-87723-47-0.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.