VYUŽITÍ VÝTVARNÝCH TECHNIK PRO SENIORY V DOMOVĚ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Jana SKARLANTOVÁ, Martina MAYEROVÁ

Abstrakt


Cílem příspěvku je představení možností využití známých výtvarných technik pro výtvarné činnosti seniorů v prostředí domova se zvláštním režimem.

Příspěvek vychází z bakalářské práce, v jejímž rámci byla pozornost věnována jednotlivým výtvarným technikám popisovaným prostřednictvím konkrétních, v praxi realizovaných projektů. Metodou pozorování klientů při výtvarné činnosti byly ověřovány možnosti aplikace různých výtvarných technik do výtvarné činnosti seniorů v prostředí domova se zvláštním režimem.

Závěrem jsou shrnuty získané poznatky z praxe z hlediska způsobu práce se seniory v rámci výtvarných aktivit a současně jsou zmíněny benefity výtvarné činnosti pro seniory s onemocněním demencí.

Klíčová slova: demence, domov se zvláštním režimem, senior, výtvarná činnost, výtvarná technika


Full Text:

PDF

Reference


HÁTLOVÁ, Běla, Jiří KIRCHNER a Jitka SUCHÁ. Psychomotorická terapie demencí v počáteční a střední fázi. European Science and Art Publishing a Asociace psychologů sport, 2010. ISBN 978-80-87504-00-0.

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Aktivita jako projekt: Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životě českých seniorů. Praha: SLON, 2014. ISBN 978-80-7419-152-7.

MPSV: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2017 [cit. 2019-03-27]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/

ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: [vývojová psychologie] : přepracované vydání. 3. vyd. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0772-6.

SKARLANTOVÁ, Jana. Výtvarné aktivity pro volný čas. Praha, VŠTVS Palestra, 2007.

MAYEROVÁ, Martina. Využití výtvarných technik pro seniory v domově se zvláštním režimem. Bakalářská práce. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, 2017. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Jana Skarlantová.

ŠAUEROVÁ, Markéta a VADÍKOVÁ, Katarína M., ed. Specifika edukace seniorů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. 236 s. ISBN 978-80-87723-09-8.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Philosophical Basis of Senior Education. Studia Edukacyjne. Num. 19/2012. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012. S. 145 – 158. ISBN 978-83-232-2351-1. ISBN 978-83-232-2351-1. ISSN 1233-6688.

WEHNER, Lore a Ylwa SCHWINGHAMMER. Smyslová aktivizace v péči o seniory a klienty s demencí. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4423-0.

ZVĚŘOVÁ, Martina. Alzheimerova demence. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271- 0561-8.


Citace

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.