Využití koučinku ve výživovém poradenství

Autoři

  • Markéta Švamberk Šauerová Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., Praha
  • Lucie Blažková

Klíčová slova:

Výživové poradenství, koučink, zodpovědnost, osobní rozvoj

Abstrakt

Výživové poradenství je proces, který se zabývá profesionálním poradenstvím a zaměřuje se přitom na člověka. Jeho základ tvoří osobní kontakt mezi poradcem a klientem, kteří mezi sebou komunikují prostřednictvím různých dialogů. Jednou z možných cest, které může výživový poradce při práci s klientem zvolit je koučink. V textu je věnována zejména pozornost základními rámci při využití koučinku a jeho základním principům, souvisejícím s etikou poradenské péče.

Reference

PUDEL, Volker. 50 Jahre Ernährungsaufklärung. In Christel RADEMACHER (Eds.), 50 Jahre DGE – Ernährungswissen im Wan-del der Zeit. Bonn: DGE. 2003.

RUFENER A, JENT S. Der ernährungstherapeutische Prozess. In: RUFENER A, JENT S (Hg). Der Ernährungstherapeutische Prozess. Hogrefe: Bern. 2016.

CIPRO, M. Psychoanalytické koučová-ní. Praha: Grada, 2015. 978-80-247-5350-8

STARÝ, K. a kol. Pedagogika ve škole. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7376-511-0.

WHITMORE, J. Koučování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Praha: Management press, 2004. ISBN 80-7261-101-1.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Techni-ky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0470-3.

Stahování

Publikováno

17-06-2019

Jak citovat

Švamberk Šauerová, M., & Blažková, L. (2019). Využití koučinku ve výživovém poradenství. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V pomáhajících profesích, 3(1), 51–58. Získáno z http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/177