Příspěvky

Online příspěvky

Máte již uživatelské jméno/heslo pro DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ v pomáhajících profesích?
Jít na přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Jít na registraci

Registrace a přihlášení je zapotřebí pro online zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

 

Pokyny autorům

Pokyny pro autory 

Do časopisu „Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích“ jsou přijímány původní vědecké stati, výzkumné studie, diskuzní příspěvky, recenze odborných monografií a výzkumných studií, významná sdělení, zprávy o konferencích, seminářích a workshopech.

Zasláním příspěvku autor stvrzuje původnost textu, který nebyl dosud jinde publikován. Autor se zavazuje dodržovat autorskou etiku.

Příspěvky jsou publikovány v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Bližší určení jednotlivých kategorií příspěvků:

 • Vědecké stati, výzkumné studie, metodologické příspěvky, diskuse –  rozsah do 30 normostran (54 000 znaků s mezerami, včetně abstraktu a seznamu literatury).

Tyto typy textů procházejí nezávislým recenzním řízením formou double-blind review. 

 • Recenze – rozsah do 5 normostran (9000 znaků).
 • Zprávy –  konferencích, seminářích a workshopech, významná sdělení s rozsahem do 10 normostran (18 000 znaků).

Po předchozí domluvě s redakcí je možné u empirických a teoretických studií dohodnout individuální rozsah příspěvku.

Články k publikování zasílejte elektronickou poštou na e-mailovou adresu redakce dap@palestra.cz

Autoři jsou plně odpovědní za věcnou, jazykovou a formální úroveň rukopisu, která je jedním z dílčích kritérií celkového hodnocení. Redakce provádí kontrolu a pouze nezbytné základní jazykové a formální úpravy přijatých textů.

Pokud má autor pochybnosti o jazykové správnosti některého jevu, lze využívat Internetovou jazykovou příručkou ÚJČ AV ČR, v. v. i.

Požadavky na formát textu jsou dostupné zde.

 

Zaškrtávací seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 1. Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
 2. Soubor příspěvku je ve formátu OpenOffice, Microsoft Word, RTF, WordPerfect nebo Pdf.
 3. URL odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.
 4. Text má řádkování 1; písmo má velikost 12; je použita spíše kurzíva než podtržení (kromě url adres);všechny ilustrace tabulky a obrázky jsou umístěny spíše v textu, než na konci.
 5. Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na stránce O časopisu.
 6. Pokud je příspěvek zasílán do recenzované sekce časopisu, byly dodrženy instrukce pro Zajištění anonymního recenzního řízení.
 

Oznámení o copyrightu

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:

 1. Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
 2. Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.
 3. Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).

 

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.