Ediční pravidla

Zaměření a záběr

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku diagnostiky a poradenství v různých oblastech podpory klienta – pedagogické, psychologické, kariérové, personální, sociální, výživové, sportovní, antropologické apod.

Časopis Diagnostika a poradenství je nezávislé odborné recenzované periodikum zaměřené na problematiku diagnostiky a poradenství v různých oblastech podpory klienta/pacienta – podpory pedagogické, psychologické, kariérové, psychomotorické, personální, sociální, výživové, sportovní, antropologické.

Vychází elektronicky v českém jazyce jako periodická publikace dvakrát ročně. Jedno číslo ročně je pravidelně věnováno problematice pedagogické a psychologické diagnostiky na vysokých školách, druhé číslo bude věnováno jiné diagnostické a poradenské oblasti a určené různých věkových skupinám.

Časopis představuje platformu pro předávání zkušeností vysokých škol zejména z  oblasti pedagogické a psychologické diagnostiky a poradenství, zároveň umožňuje sdílet zkušenosti i z jiných oblastí podpory klienta/pacienta.

Publikuje původní vědecké práce českých i zahraničních autorů, přehledové studie, diskuzní příspěvky, analytické recenze a zprávy vztahující se k diagnostické a poradenské teorii a praxi promítající do různých rovin spolupráce s klientem/pacientem.

Příspěvky lze zasílat na adresu: dap@palestra.cz

 

Pravidla sekcí

Editorial

Nezaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

DAP - recenzované

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Zprávy

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Významné osobnosti

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Recenze

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Přehledový článek

Původní přehledový článek

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované
 

Recenzní řízení

Průběh recenzního řízení:
Každý příspěvek je posuzován v nezávislém anonymním recenzním řízení dvěma recenzenty, kdy jeden pracuje na odlišném pracovišti než autor studie či sdělení. V případě jednoho negativního posudku je vypracován posudek třetí. Recenzent může doporučit: zveřejnění příspěvku, zveřejnění po dopracování úprav, přepracování příspěvku a zveřejnění po novém recenzním řízení. Posudky jsou archivovány.

 

V rámci recenzního řízení jsou u každého příspěvku posuzována následující kritéria:

 • Aktuálnost příspěvku z hlediska současného stavu poznání.
 • Etické aspekty.
 • Originalita a přínos ve vědeckém kontextu.
 • Splnění cílů a jejich interpretace.
 • Struktura a srozumitelnost textu.
 • Výběr metod vzhledem k problému.
 • Výběr zdrojů, jejich relevantnost.

 

Pravidla otevřeného přístupu

Tento časopis poskytuje okamžitý otevřený přístup ke svému obsahu na principu, podle kterého volné zpřístupnění výsledků výzkumu podporuje větší celosvětovou výměnu poznatků.

 

Archivování

Tento časopis využívá systém LOCKSS pro vytvoření distribuovaného archivačního systému mezi zúčastněnými knihovnami a dovoluje těmto knihovnám vytvářet trvalé archivy časopisu pro účely jeho uchování a obnovení. Více... 

 

 

Etické principy

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 1. Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
 2. Soubor příspěvku je ve formátu OpenOffice, Microsoft Word, RTF, WordPerfect nebo Pdf.
 3. URL odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.
 4. Text má řádkování 1; písmo má velikost 12; je použita spíše kurzíva než podtržení (kromě url adres);všechny ilustrace tabulky a obrázky jsou umístěny spíše v textu, než na konci.
 5. Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na stránce O časopisu.
 6. Pokud je příspěvek zasílán do recenzované sekce časopisu, byly dodrženy instrukce pro Zajištění anonymního recenzního řízení.