Ediční pravidla

Zaměření a záběr

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku diagnostiky a poradenství v různých oblastech podpory klienta – pedagogické, psychologické, kariérové, personální, sociální, výživové, sportovní, antropologické apod.

Časopis Diagnostika a poradenství je nezávislé odborné recenzované periodikum zaměřené na problematiku diagnostiky a poradenství v různých oblastech podpory klienta/pacienta – podpory pedagogické, psychologické, kariérové, psychomotorické, personální, sociální, výživové, sportovní, antropologické.

Vychází elektronicky v českém jazyce jako periodická publikace dvakrát ročně. Jedno číslo ročně je pravidelně věnováno problematice pedagogické a psychologické diagnostiky na vysokých školách, druhé číslo bude věnováno jiné diagnostické a poradenské oblasti a určené různých věkových skupinám.

Časopis představuje platformu pro předávání zkušeností vysokých škol zejména z  oblasti pedagogické a psychologické diagnostiky a poradenství, zároveň umožňuje sdílet zkušenosti i z jiných oblastí podpory klienta/pacienta.

Publikuje původní vědecké práce českých i zahraničních autorů, přehledové studie, diskuzní příspěvky, analytické recenze a zprávy vztahující se k diagnostické a poradenské teorii a praxi promítající do různých rovin spolupráce s klientem/pacientem.

Příspěvky lze zasílat na adresu: dap@palestra.cz

 

Pravidla sekcí

Editorial

Editoři
  • Alena Malcová
Nezaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

DAP - recenzované

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Zprávy

Editoři
  • Alena Malcová
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Významné osobnosti

Editoři
  • Alena Malcová
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Recenze

Editoři
  • Alena Malcová
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované
 

Pravidla otevřeného přístupu

Tento časopis poskytuje okamžitý otevřený přístup ke svému obsahu na principu, podle kterého volné zpřístupnění výsledků výzkumu podporuje větší celosvětovou výměnu poznatků.