ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF THE POPULATION IN DIFFERENT AGE GROUPS FOR SELECTED FOLDERS HEALTHY LIFESTYLE

Authors

  • Markéta Švamberk Šauerová College of Physical Education and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic
  • Richard Neuwirth College of Physical Education and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic
  • Petr Havelka
  • Monika Pavlíková College of Physical Education and Sport PALESTRA, Prague, Czech Republic
  • Zdeněk Švamberk

Abstract

Attitudes supporting our health are evolving and changing throughout the life; and it is interesting to see components of a healthy lifestyle that people of age 70+ take  most positively and which are accessed rather neutrally (in comparison with other age groups).
Realized investigation is focused on the evaluation of attitudes of respondents of various ages towards compliance of the principles of healthy lifestyle. The aim of the research project was to identify the healthy lifestyle components that people respect the most often and which the least. Likert scale was used to obtain the data.
Based on using the Pearson contingent coefficient and comparison of the relative frequencies is possible to state that respondents assess themselves in compliance with the principles of a healthy lifestyle regimen better than the others.
In opinion of respondents the people have the most positive relationship to the activities with family and friends and activities in nature. According to respondents, the majority of people in the population do not perform too many physical activities. The data is necessary to consider in the nationally proclaimed programs focused on health promotion and activation.

 

Keywords: attitudes, healthy lifestyle, educational and activation programs, healthy support


6-27

References

Ajzen, I., Fishbein, M. (1980) Uderstanding attitudes and predicting social behavior, Englewood Cliffs/N. J.

Allport, G., W. (1935) Attitudes. In: Handbook of social psychology. Edited by C. Murchison, 798–844. Worcester, MA: Clark Univ. Press. .

Arens, U. (1998) Jídlo jako jed, jídlo jako lék: [abecední průvodce bezpečnou a zdravou výživou]. Praha: Reader's Digest Výběr, 400 s.

Blahušová, E. (2009) Wellness: jak si udržet zdraví a pohodu. Velké Bílovice: TeMi. 149 s.

Čeledová, L a Čevela, R. (2010). Výchova ke zdraví: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 126 s.

Faber, T., A., Kuo, F., E. (2009) Children with attention deficits concentrate better after walk in the park. Journal of Attnetion Disorders, 12,402 – 409.

Hošek, V. (2003). Psychologie odolnosti. Praha: Karolinum, 2003. 69 s.

Hošek, V. (2013) The Role of Experience in the Activation of Senior´s Lifestyle. In: Adámková Ségard, M., Hátlová, B., Louková, T. (Eds.) Psychomotor Therapy. Ústí nad Labem: University of J. E. Purkyně.

Hošek, V. (2010) Wellness, well-being a pohybová aktivita. In: Hošek, V., Tilinger, P. (Eds.) Wellness jako odbornost. Sborník sdělení z mezinárodní konference „Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů“ konané 10. 12. 2009. VŠTVS PALESTRA: Praha, 6-13.

Kolektiv autorů: Životní styl a obezita – longitudinální epidemiologická studie prevalence obezity v ČR http://www.

khsova.cz/03_plneni/files/obezita_dospeli.pdf

Kotulán, J. a kol. (2002) Zdravotní nauky pro pedagogy. Brno: Masarykova univerzita.

Krejčí, M., Takeuchi, H. (2011) Effect of birth season on circadian typology appearing in Japanese young children aged 2 to 12 years disappears in older students aged 18 to 25 years. Chronobiology International. Vol. 28, No. 7, 638-642. WoS, Imp Factor 4,35.

Kubátová, H. (2010) Sociologie životního způsobu. Praha: Grada Publishing a.s. 272 s.

Lapierre, R. T. (1934) Attitudes Versus Actions. In: Social Forces.

Lojková, D. (2012) Získejte rovnováhu těla, mysli, duše a ducha. Praha: Grada, 152 s.

MZ ČR. (2004) Health 21. Zdraví 21 – Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie Praha.

Nakonečný, M. (2009) Sociální psychologie. Praha: Nakladatelství Academia.

Nešpor, K. (2011) Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. Praha: Portál.

Neuman, J., Turčová, I, Martin, A. Green Exercise for health and well-being. Acta Salus Vitae. Vol 3, No, 1, 2015

Newcomb, Th. M. (1950) Social psychology, New York.

Rosenberg, M. J., Howland, C. L., McGuire, W., Albeson, R. P., Brehm, J., W. (1960) Attitude organization and change, New Haven.

Stackeová, D. (2009) Zdravotní benefity pohybové aktivnosti. In: Harada, T., Krejčí, M., Repko, M., Švejda, G. (recs.) Health Education and Quality of Life II. (sborník z mezinárodní konference konané v Hluboké nad Vltavou ve dnech 8. – 10. 10. Str. 288 – 292.

Starý, K. (2008) Pedagogika ve škole. Praha: Portál. 151 s.

Stahlberg, D., Frey, D., (1990). Einstellungen I: Struktur, Messung und Funktion. In Stroebe, W., Hewstone, M., Codol, J. P., Stephenson, G. S. Sozialpsychologie: Eine Einführung. Berlin.

Šauerová, M. (2012) Edukace klientů ve wellness. In: Hošek, V., Tilinger, P. (Eds.). Wellness a bio-psycho-sociální kontext. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. VŠTVS PALESTRA. Praha: VŠTVS PALESTRA.

Škobrtal, P. (2012). Vybrané kapitoly ze sociální psychologie. Ostrava: Ostravská univerzita.

Štorch, E. (1929). Dětská farma: eubiotická reforma školy. V Praze: Dědictví Komenského, 177 - [iv] s. Pedagogická práce; sv. III.

Švamberk Šauerová, M. (2016) Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém? Bratislava: Wolters Kluwer.

Žaloudíková, I. (2009) Podpora zdraví a zdravého životního stylu s důrazem na onkologickou prevenci ve škole. Disertační práce, Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Downloads

Published

09-08-2016

How to Cite

Švamberk Šauerová, M., Neuwirth, R., Havelka, P., Pavlíková, M., & Švamberk, Z. (2016). ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF THE POPULATION IN DIFFERENT AGE GROUPS FOR SELECTED FOLDERS HEALTHY LIFESTYLE. Acta Salus Vitae, 4(1). Retrieved from http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/99

Issue

Section

Articles