INFLUENCE OF THE MICROBIOME ON THE QUALITY OF HUMAN LIFE

Authors

  • Marta STĘPIEŃ–SŁODKOWSKA Faculty of Physical Culture and Health, University of Szczecin, Poland
  • Bartosz BOLACH Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Poland
  • Karina RYTERSKA Pomeranian Medical University in Szczecin
  • Katarzyna KOZUBAL Institute of Health Sciences, Collegium Medicum Jan Kochanowski University in Kielce
  • Eugeniusz BOLACH Academy of Physical Education in Wroclaw

Keywords:

Health; quality of life; microbiome

Abstract

The World Health Organization defines human health as physical, mental and social well-being. However, the contemporary challenges of health care systems in the world, dedicated to various health problems, are more and more often characterized by a holistic approach to health. Therefore, they require many definitions of health in various aspects of maintaining health and the pursuit of health. Health is the physiologically correct functioning of systems and organs, and the ability to maintain it is an active process involving distinct adaptive mechanisms that coordinate interactions between the body's systems and organs. Homeostasis is the body's ability to maintain health and the proper functioning of the body in the face of changing external or internal factors. One is the human microbiome, which is made up of microbes that make up a biocenosis, which can vary from person to person. Various types of microflora inhabit the human skin, mouth, nose and intestines, playing a role in the immune system and human metabolism. The literature review shows the relationship between the human microbiome and nutritional needs, metabolic rate and other measures of health. Research in this direction will contribute to the identification of ways to modify lifestyle elements in order to prevent civilization diseases.

References

Ayres, J.S. (2020). The Biology of Physiological Health. Cell, 181(2):2, p. 50-269. DOI: 10.1016/j.cell.2020.03.036.

Binek, M. (2012). Mikrobiom człowieka – zdrowie i choroba. Postępy Mikrobiologii, 51, p. 27-36.

Binek, M. (2015). Znaczenie jelitowych mikrobiontów w utrzymaniu ogólnej homeostazy gospodarza. Postępy Mikrobiologii, 54(3), p. 207–216.

Evrensel, A., Ceylan, M.E. (2016). Fecal Micriobiota Transplantation and Its Usage in Neuropsychiatric Disorders. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, 14(3), p. 231-237.

Foster, J.A., Rinaman, L., Cryan, J.F. (2017). Stress & the gut-brain axis: Regulation by the microbiome. Neurobiology Stress, 7, p. 124-136.

Gliński, Z., Kostro, K. (2015). Mikrobiom – charakterystyka i znaczenie. Życie Weterynaryjne, 90(7), p. 446-450.

Heiman, M.L., Greenway, F.L. (2016). A healthy gastrointestinal microbiome is dependent on dietary diversity. Molecular metabolism, 5(5), p. 317-320. DOI: 10.1016/j.molmet.2016.02.005

Jandhyala, S.A., Talukdar, R., Subramanayam, C., et al. (2015). Role of the normal gut microbiota. World Journal Gastroenterol, 21(29), p. 8787-8803. DOI: 10.3748/wjg.v21.i29.8787.

Kinsner M, Kazimierska A. (2018). Programowanie metaboliczne. Postępy Nauk o Zdrowiu, 2, p. 5-18.

Kinsner, M. (2018). Programowanie metaboliczne. Praca licencjacka (niepublikowana). Warszawa: Wyższa Szkoła Rehabilitacji.

Kornatovska, Z., & Rehor, P. (2021). Live strong with chronic disease, disability, impairment. České Budějovice: University of South Bohemia, NewWestminster: Hanson College.

Leonardi, F. (2018). The Definition of Health: Towards New Perspectives. International Journal of Health Services, 48(4), p. 735-748. DOI: 10.1177/0020731418782653.

Malfertheiner, P. (2016). Zaburzenia mikrobioty w chorobie uchyłkowej. Poznań: XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

Mroczyńska, M., Libudzisz, Z., Gałęcka, M., Szachta, P. (2011). Gut microorganisms and their metabolic activity. Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny, 6(4), p. 218-224. DOI:10.5114/pg.2011.24304.

Najwyższa Izba Kontroli. (2018). Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności, lata 2016-2018 (I kwartał). Warszawa.

Rakowska, M., Lichosik, M., Kacik, J., Kalicki, B. (2016). The impact of the microbiota on human health. Pediatria i Medycyna Rodzinna, 12(4), p. 404-412. DOI: 10.15557/PIMR.2016.0040.

Saulnier, D.M., Ringel, Y., Heyman, M.B., Foster, J.A., Bercik, P., et al. (2013). The intestinal microbiome, probiotics and prebiotics in neurogastroenterology. Gut Microbes, 4(1), p. 17-27. DOI: 10.4161/gmic.22973.

Sirisinha, S. (2016). The potential impact of gut microbiota on your health: Current status and future challenges. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology, 34(4), p. 249-264. DOI: 10.12932/AP0803.

Skrzydło-Radomańska, B. (2016). Nowe dowody w IBS i rola mikrobioty. Poznań: XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

Strzępa, A., Szczepanik, M. (2013). Wpływ naturalnej flory jelitowej na odpowiedź immunologiczną. Postępy Higieny Medycyny Doświadczalnej, 67, p. 908-920. DOI:10.5604/17322693.1064563

Szewc, M. (2017). Badania nad mikrobiotą jelitową i metodami jej modyfikacji w ujęciu historycznym. Acta Medicorum Polonorum, 7(2), p. 54-62. DOI: 10.2883/jamp.2017.10.

Wołkowicz, T., Januszkiewicz, A., Szych, J. (2014). Mikrobiom przewodu pokarmowego i jego dysbiozy jako istotny czynnik wpływający na kondycję zdrowotną organizmu człowieka. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, 66(3), p. 223-235.

Young, V.B. (2017). The role of the microbiome in human health and disease: an introduction for clinicians. BMJ, 356, p. 831. DOI: 10.1136/bmj.j831.

Downloads

Published

22-07-2022 — Updated on 08-08-2022

Versions

How to Cite

STĘPIEŃ–SŁODKOWSKA, M., BOLACH, B., RYTERSKA, K., KOZUBAL, K., & BOLACH, E. (2022). INFLUENCE OF THE MICROBIOME ON THE QUALITY OF HUMAN LIFE. Acta Salus Vitae, 10(1), 10–16. Retrieved from http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/278 (Original work published July 22, 2022)