Lifestyle of people currently in their forties in terms of their relationship to physical activities

Authors

  • Pavel Tilinger College of Physical Education and Sport PALESTRA, Ltd.

DOI:

https://doi.org/10.58743/asv2022vol10no1.275

Keywords:

fitness of forties; quality of life; healthy lifestyle; wellness

Abstract

The aim of our study was to analyse physical activities, wellness activities and other activities of people in their forties, i.e. people aged 40-49, who carry out in their daily lives. We also found out the physical fitness of this age group. To achieve our intention, we used a modified "Questionnaire to find out the physical activities and wellness activities of people in their forties", compiled especially for this occasion. The survey involved 75 women and the same number of men aged 40-49 years. The survey was conducted in 2020, just before the onset of the coronavirus epidemic. We used the statistical program Excel to process the results of the survey. The average age of the respondents was 45.2 years, BMI of men 26.4, women 23.7. Half of the respondents live in a city with more than 50,000 inhabitants, 47 % of women and 41 % of men have a university degree. 73 % of the interviewed men and 85 % of the interviewed women actively take care of their own condition. The most frequently mentioned physical activities realized in the last 12 months were walks (walking, trips, Nordic walking, hiking), followed by sports activities (most often sports games, cycling, swimming, skiing), activities in the fitness centre, group exercises (aerobics, yoga, Pilates etc.), own exercise, sauna and meditation. In the 12-minute running test men reached 1867 m and women 1613 m.

References

Bartůňková, S. (2013). Fyziologie pohybové zátěže: učební texty pro studenty tělovýchovných oborů. Praha: Karolinum.

Bunc, V., Hráský, P. & Skalská, M. (2013). Pohybové aktivity seniorů – benefity a problémy. In Štěpánková, H. (ed.). Stárnutí 2012: sborník příspěvků = Ageing 2012: conference proceedings.. Praha: Psychiatrické centrum Praha.

Cooper, K. H. (1980). Aerobní cvičení. Praha: Olympia.

Cooper, K. H. (1986). Aerobický program pre aktivne zdravie: pohyb, výživa, duševná rovnováha. Bratislava: Šport, Slovenské telovýchovné vydavateľstvo.

Daněk, K. & Teplý, Z. (1974). Neodpočívejte v pokoji aneb umění rekreace. Praha: Olympia.

Dostál, E. (1978). Běh pro zdraví. Praha: Olympia.

Hendl, J. & Dobrý, L. (2011). Zdravotní benefity pohybových aktivit: monitorování, intervence, evaluace. Praha: Karolinum.

Chytráčková, J. & Měkota, K. (Eds.). (2002). Unifittest (6-60): příručka pro manuální a počítačové hodnocení základní motorické výkonnosti a vybraných charakteristik tělesné stavby mládeže a dospělých v České republice. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu.

Krejčí, M., Hošek, V. a kol. (2016). Wellness. Praha: Grada Publishing.

Kučera, P., Hráský, P & Bunc, V. (2013). Současná úroveň pohybové aktivity a zdatnosti u pracující populace v hlavním městě Praha. [online]. 2013 [cit. 2021-11-01]. ISSN

Stackeová, D. (2014). Fitness programy z pohledu kinantropologie. Praha: Galén.

Švamberk Šauerová, M. (Ed.). (2018). Analýza postojů populace v různých věkových skupinách k vybraným složkám zdravého životního stylu. Praha: VŠTVS Palestra.

Tilinger, P., Švamberk Šauerová, M., Jirásko, R., Kozárek, L., Nechlebová, E. & Synek, O. (2019). Analysis of Physical Activities of Seniors (65+) as Health Prevention. Life in motion – healthy old age. Berlin: Lambert Academic Publishing.

Žaloudíková, I. (2009). Podpora zdraví a zdravého životního stylu s důrazem na onkologickou prevenci ve škole. (Disertační práce). Masarykova univerzita Brno.

Downloads

Published

22-07-2022

How to Cite

Tilinger, P. (2022). Lifestyle of people currently in their forties in terms of their relationship to physical activities. Acta Salus Vitae, 10(1), 49–57. https://doi.org/10.58743/asv2022vol10no1.275