SIGNIFICANCE OF AWARENESS ABOUT WELLNESS IN SPORTSMEN

Zuzana KORNATOVSKÁ, Tomáš MIROVSKÝ, Robin JIRÁSKO

Abstract


Wellness je komplexní fenomén, který souvisí s podporou životního stylu a zdraví, a proto se stává součástí podpory zdraví iu sportovců. Základním cílem této práce bylo ověřit přístup vybraných vzorků českých atletů k problematice wellness, ve vztahu ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Dílčím cílem bylo zjistit úroveň praktického využití wellness zdrojů v životě sportovců a dopad wellness na jejich životní styl. Pro získání dat byla použita metoda dotazníku "Well_Aware_In" (Krejčí, Vacek, 2013). Výzkum se zúčastnilo celkem 536 českých sportovců z celé České republiky. Odpovědi v dotazníku měly charakter verbálních proměnných a test dobré shody (chi-kvadrát test nezávislosti) byl použit k analýze genderových a věkových odezev, které se používají především k ověření závislosti dvou slovních proměnných. Hypotézy o nezávislosti dvou proměnných oproti alternativním hypotézám, že tyto proměnné jsou závislé, byly postupně testovány. Z výsledků můžeme vyvodit, že čeští sportovci mají obecně pozitivní vztah k wellness, ale bohužel se nesnaží zapojit se do aktivit tohoto typu v každodenním životě, zejména kvůli nedostatku času. Dalším významným výstupem této práce je zjištění, že mladí lidé mají špatnou wellness podporu od zdravotních pojišťoven a sportovních klubů.

 

Keywords: Health, sport, circadian habits, sleep, well-being, wellness, healthy lifestyle.


Full Text:

PDF

References


Dunn, H. L. (1959). High-Level Wellness for Man and Society. American Journal of Public Health and the Nations Health, 49(6), 786–792.

Dunn, M. (2014) Understanding athlete wellbeing: The views of national sporting and player associations. Journal of Science and Medicine in Sport. 2014, Volume 18, Supplement 1, Pages e132–e133. Available on: https://www.jsams.org/article/S1440-2440(14)00326-0

Durand-Bush, N. (2015) Monitoring athletes and coaches' mental health and well-being. Canadian Sport Psychology Association. Available on: https://www.researchgate.net/publication/317017688_Monitoring_athletes_and_coaches'_mental_health_and_well-being

Harada, T., Krejčí, M., Wakamura, T., Kawada, T., Takeuchi, H. (2016) In: Krejčí, M., Tilinger, P., Vacek, L. (eds.) (2016) Education to Wellness – Education through Wellness. Prague: College of PE and Sport PALESTRA, 2016. pp. 76 – 104.

Jonas, S. (2005). Talking about Health and Wellness with Patients: Integrating Health Promotion and Disease Prevention Into Your Practice (1st edition). New York: Springer Publishing.

Krejčí, M. (2013) Self-transformation process in wellness and health education. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2013, 3 (2):706–718.

Krejčí, M., Vacek L. (2013) Project Report to the International research project W/VSP/141/I “Public Awareness about the Importance of Wellness for Human Life” Prague: College of PE and Sport PALESTRA.

Krejčí, M, Tuli, K. Krásová, B. (2014) Stress management in young female sportsmen through breath and movement synchronizing. Acta Salus Vitae. 2014, 2 (1):40-51.

Krejčí, M., Kornatovská, Z., Vacek, L., Jirásko, R. Role of wellness in the life of persons with disability – a comparison study in the Czech Republic. Slovak Journal of Sport Science. 2017, 2 (2) 79-92.

Maheshwarananda, Paramhans. S. (2016) Jóga proti bolestem v zádech. Praha: VIDYA.

MPSV (2017) Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/2873/priloha_10.pdf

Myers, Johan. E. (1992). Wellness, Prevention, Development: The Cornerstone of the Profession. Journal of Counseling & Development, 71(2), 136–139.

Stará, J. (2017) Health and wellness – conceptual grounding. Acta Salus Vitae, Vol 5 (2):4-25

Travis, J. W., & Ryan, R. S. (2004). Wellness workbook: How to achieve enduring health and vitality. Berkeley: Celestial Arts.

Perrin, P. P., Gauchard, G.C., Perrot, C., Jeandel, C. (1999) Effects of physical and sporting activities on balance control in elderly people. Br J Sports Med 33:121–126.

World Health Organization (1948). Definition of the Health. The world health report 2000. Health Systems: Improving Performance. WHO: Geneva Available on: http://www.who.int/about/definition/en/print.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The College of Physical Education and Sport PALESTRA, L.t.d.