Conception of quality of life, role of harmony, self-awareness and freedom

Authors

  • Jaroslav Škvařil Czech Association for Nourishment and Vegetarianism

Keywords:

harmony, self-awareness, morality, freedom, love, truth, truthfulness, health, beauty, joy, development, efficiency, power, relations, control, service, life-regime, lifestyle, wellness.

Abstract

The basic postulate of the present paper is that Quality of life is measurable by the level of experiencing. The article introduces a new concept of quality of life based on the hierarchical ordering of keywords according to the logical framework method. With this arrangement we get a mosaic that combines concepts of daily life with concepts used in the spiritual science. Such a newly-portrayed view on the quality of life should contribute to clarifying otherwise concealed relationships between the keywords. This awareness should contribute to a true self-confidence building, which is based on self-knowledge. The findings designed in the article are intended to consciously choose of a lifestyle that will lead to the experience of harmony, self-confidence, freedom and joy in life. Knowledge is already applied in the newly emerging field of “Wellness Gastronomy”, both as a nutrition psychology and as a comprehensive view of nutrition, which includes both the latest knowledge of nutrition science and thousands of years of knowledge about diet that promotes physical, mental and spiritual development. 

References

CERIA, s.r.o. (2003) Cile a inspirace výrobního programu. http://ceria.cz/index.php/ofirme.

ČSVV (2010) Přejděte na zelenou! Videozáznam z conference, http://csvv.cz/index.php/popularizace/tiskovky/tiskovka-k-110-2010/797-video-zaznam-z-tiskove-konference.

Grygar, J. (2013) Věda a víra, video Youtube https://www.youtube.com/watch?v=yci7yr-dxZE.

Hošek, Václav. (2013) Wellness, Well-being and Physical Activity. Acta Salus Vitae. 1(1): 27-33.

Janeček O. (1991). Duchovní a přírodní vědy, Teofakt.

Kalva Z.: Antroposofie a přírodní vědy, Antroposofická společnost, 1991.

Krejčí, Milada., Hošek, Václav., a kol. (2016). Wellness. Praha: Grada Publishing.

Krejčí, Milada., Šulová, Lenka., Rozum., František., Havlíková, Dagmar. (2017). Výchova ke zdravému životnímu stylu. Plzeň: FRAUS.

Krejčí, Milada., Tilinger, Pavel., Vacek, Ludmila. (Eds.). (2016). Education to Wellness, Education through Wellness. Praha: VŠTVS PALESTRA.

Křivohlavý, J. (2006). Psychologie smysluplnosti existence – Otázky na vrcholu života. Praha: Grada publishing.

Křivohlavý, Jaro. (2004) Kvalita života. In: Hnilicová, H. (ed) Kvalita života. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky. 9-20. https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/515-kvalita-zivota-sbornik-prispevku-z-konference-konane-25-10-2004vtreboni.pdf.

KSB (2017) Koncepce sociální bezpečnosti RF. Available on: http://leva-net.webnode.cz/products/socialni-a-informacni-bezpecnost-jedince-a-spolecnosti/.

Lazarev S. (2011) Co nás čeká v roce 2020, video https://www.youtube.com/watch?v=tx00ys7Zf0c.

Maheshwarananda, P.S. (2004), Skryté síly v člověku, Prague: Mladá fronta https://www.databazeknih.cz/knihy/skryte-sily-v-cloveku-110224.

Maliarik J., (1934) Slovo k Morálnej Výchove, Velké Leváre 1934 http://www.bdelost.sk/casopis/pdf/LB006_3z4.pdf.

Maliarik, J., (1927) Proč je mezi spisovateli, umělci, politiky, státníky, žurnalisty, atd. ... tolik nevraživosti? Brno 1927, https://books.google.cz/books?id=oSvFYgEACAAJ.

MaliarikJ., (1983) Mravní výchova dítěte, Knihovna CZUS, Brno.

Maslow, A. (1970) Motivation and personality. (Vyd. 2.). New York: Harper & Row.

Neuwirth, R. (2017) Way to Wellness and Quality of Life. Acta Salus Vitae. 5(2): 74-84.

NÚOV (2008) Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 https://www.esfcr.cz/documents/21802/782328/02_Metodika_logickeho_ramce.pdf/b840b4ad-5d37-44c4-ade4-70f663f8047f

Rehor, Peter. R. (2015) Execise and wellness curriculum. Acta Salus Vitae. 3(1): 1-5.

Rehor, Peter. R., Krejčí, Milada. (2015) Wellness, Self-efficacy and behavioural changes. Acta Salus Vitae. 3(1): 19-35.

Rezek P. (2003) Aristoteles Metafyzika, Rezek.

Škvařil J. (2007) Nový pohled na zdraví a nemoc. In: Krejčí, M.(ed) Education for Health and Quality of Life. České Budějovice: Jihočeská universita. 81-89.

Škvařil J. (2014a) Prezentace v Senátu ČR na semináři Zdravější školní stravování, Senát ČR 2014 http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/71861/60400.

Škvařil J. (2014a) Školní stravování jako vzdělávání a výchova, ČSVV 2014 http://csvv.cz/index.php/doporuceni-a-stanoviska-csvv/skolni-stravovani-jako-vychova-a-vzdelavani.

Škvařil J. (2018a) Stručný přehled Wellness gastronomie, http://www.wellnessgastronomie.eu/wellness/2015-11-16-16-16-49/co-je-wellness-gastronomie.

Škvařil, J. (2007a) Úplná životospráva základem kvality života. In: Krejčí, M.(ed) Education for Health and Quality of Life. České Budějovice: Jihočeská universita. 73-78.

SŠHS Kroměříž (2015) Obor Gastronomie Wellness http://www.hskm.cz/cz/65-41-l01-gastronomie-–-wellness-195.html?w=wellness.

Steiner R. (1999) Egyptské mýty a mystéria (I. přednáška), Michael.

Steiner, R. (2002) Duchovní věda a zdraví člověka, Fabula.

Steiner, R. (2010) Theosofie, Fabula 2010

Steiner, Rudolf., (2011) Duchovní věda – anthroposofie, Poznání 2011 https://www.kosmas.cz/knihy/164152/duchovni-veda-anthroposofie/.

Šula, J. (2016) Neexistuje neléčitelná nemoc, je jen neléčitelný pacient, rozhovor v Biotherapeutics 4/2016, str 4-8) http://docplayer.cz/29158142-Neexistuje-nelecitelna-nemoc-je-jen-nelecitelny-pacient.html.

Downloads

Published

28-06-2018

How to Cite

Škvařil, J. (2018). Conception of quality of life, role of harmony, self-awareness and freedom. Acta Salus Vitae, 6(1), 29–41. Retrieved from http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/152