CONCEPTION OF QUALITY OF LIFE, ROLE OF HARMONY, SELF-AWARENESS AND FREEDOM

Jaroslav ŠKVAŘIL

Abstract


The basic postulate of the present paper is that Quality of life is measurable by the level of experiencing. The article introduces a new concept of quality of life based on the hierarchical ordering of keywords according to the logical framework method. With this arrangement we get a mosaic that combines concepts of daily life with concepts used in the spiritual science. Such a newly-portrayed view on the quality of life should contribute to clarifying otherwise concealed relationships between the keywords. This awareness should contribute to a true self-confidence building, which is based on self-knowledge. The findings designed in the article are intended to consciously choose of a lifestyle that will lead to the experience of harmony, self-confidence, freedom and joy in life. Knowledge is already applied in the newly emerging field of “Wellness Gastronomy”, both as a nutrition psychology and as a comprehensive view of nutrition, which includes both the latest knowledge of nutrition science and thousands of years of knowledge about diet that promotes physical, mental and spiritual development. 

Keywords: harmony, self-awareness, morality, freedom, love, truth, truthfulness, health, beauty, joy, development, efficiency, power, relations, control, service, life-regime, lifestyle, wellness.


Full Text:

PDF

References


CERIA, s.r.o. (2003) Cile a inspirace výrobního programu. http://ceria.cz/index.php/ofirme.

ČSVV (2010) Přejděte na zelenou! Videozáznam z conference, http://csvv.cz/index.php/popularizace/tiskovky/tiskovka-k-110-2010/797-video-zaznam-z-tiskove-konference.

Grygar, J. (2013) Věda a víra, video Youtube https://www.youtube.com/watch?v=yci7yr-dxZE.

Hošek, Václav. (2013) Wellness, Well-being and Physical Activity. Acta Salus Vitae. 1(1): 27-33.

Janeček O. (1991). Duchovní a přírodní vědy, Teofakt.

Kalva Z.: Antroposofie a přírodní vědy, Antroposofická společnost, 1991.

Krejčí, Milada., Hošek, Václav., a kol. (2016). Wellness. Praha: Grada Publishing.

Krejčí, Milada., Šulová, Lenka., Rozum., František., Havlíková, Dagmar. (2017). Výchova ke zdravému životnímu stylu. Plzeň: FRAUS.

Krejčí, Milada., Tilinger, Pavel., Vacek, Ludmila. (Eds.). (2016). Education to Wellness, Education through Wellness. Praha: VŠTVS PALESTRA.

Křivohlavý, J. (2006). Psychologie smysluplnosti existence – Otázky na vrcholu života. Praha: Grada publishing.

Křivohlavý, Jaro. (2004) Kvalita života. In: Hnilicová, H. (ed) Kvalita života. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky. 9-20. https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/515-kvalita-zivota-sbornik-prispevku-z-konference-konane-25-10-2004vtreboni.pdf.

KSB (2017) Koncepce sociální bezpečnosti RF. Available on: http://leva-net.webnode.cz/products/socialni-a-informacni-bezpecnost-jedince-a-spolecnosti/.

Lazarev S. (2011) Co nás čeká v roce 2020, video https://www.youtube.com/watch?v=tx00ys7Zf0c.

Maheshwarananda, P.S. (2004), Skryté síly v člověku, Prague: Mladá fronta https://www.databazeknih.cz/knihy/skryte-sily-v-cloveku-110224.

Maliarik J., (1934) Slovo k Morálnej Výchove, Velké Leváre 1934 http://www.bdelost.sk/casopis/pdf/LB006_3z4.pdf.

Maliarik, J., (1927) Proč je mezi spisovateli, umělci, politiky, státníky, žurnalisty, atd. ... tolik nevraživosti? Brno 1927, https://books.google.cz/books?id=oSvFYgEACAAJ.

MaliarikJ., (1983) Mravní výchova dítěte, Knihovna CZUS, Brno.

Maslow, A. (1970) Motivation and personality. (Vyd. 2.). New York: Harper & Row.

Neuwirth, R. (2017) Way to Wellness and Quality of Life. Acta Salus Vitae. 5(2): 74-84.

NÚOV (2008) Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 https://www.esfcr.cz/documents/21802/782328/02_Metodika_logickeho_ramce.pdf/b840b4ad-5d37-44c4-ade4-70f663f8047f

Rehor, Peter. R. (2015) Execise and wellness curriculum. Acta Salus Vitae. 3(1): 1-5.

Rehor, Peter. R., Krejčí, Milada. (2015) Wellness, Self-efficacy and behavioural changes. Acta Salus Vitae. 3(1): 19-35.

Rezek P. (2003) Aristoteles Metafyzika, Rezek.

Škvařil J. (2007) Nový pohled na zdraví a nemoc. In: Krejčí, M.(ed) Education for Health and Quality of Life. České Budějovice: Jihočeská universita. 81-89.

Škvařil J. (2014a) Prezentace v Senátu ČR na semináři Zdravější školní stravování, Senát ČR 2014 http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/71861/60400.

Škvařil J. (2014a) Školní stravování jako vzdělávání a výchova, ČSVV 2014 http://csvv.cz/index.php/doporuceni-a-stanoviska-csvv/skolni-stravovani-jako-vychova-a-vzdelavani.

Škvařil J. (2018a) Stručný přehled Wellness gastronomie, http://www.wellnessgastronomie.eu/wellness/2015-11-16-16-16-49/co-je-wellness-gastronomie.

Škvařil, J. (2007a) Úplná životospráva základem kvality života. In: Krejčí, M.(ed) Education for Health and Quality of Life. České Budějovice: Jihočeská universita. 73-78.

SŠHS Kroměříž (2015) Obor Gastronomie Wellness http://www.hskm.cz/cz/65-41-l01-gastronomie-–-wellness-195.html?w=wellness.

Steiner R. (1999) Egyptské mýty a mystéria (I. přednáška), Michael.

Steiner, R. (2002) Duchovní věda a zdraví člověka, Fabula.

Steiner, R. (2010) Theosofie, Fabula 2010

Steiner, Rudolf., (2011) Duchovní věda – anthroposofie, Poznání 2011 https://www.kosmas.cz/knihy/164152/duchovni-veda-anthroposofie/.

Šula, J. (2016) Neexistuje neléčitelná nemoc, je jen neléčitelný pacient, rozhovor v Biotherapeutics 4/2016, str 4-8) http://docplayer.cz/29158142-Neexistuje-nelecitelna-nemoc-je-jen-nelecitelny-pacient.html.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The College of Physical Education and Sport PALESTRA, L.t.d.