PRE-SENIUM AS PREPARING PERIOD FOR SENIUM - BENEFITS OF SPA STAY IN THE PRIESSNITZ'S SPA, LTD. IN JESENIK FOR CLIENTS 50+

Authors

  • Dobroslava JANDOVÁ Teaching Hospital Královské Vinohrady, Charles University, Prague, Czech Republic
  • Pavla FORMANOVÁ Third Faculty of Medicine, Charles University Prague, Czech Republic
  • Otakar MORÁVEK Health Center JONA s.r.o. Prague, Czech Republic

Abstract

The authors present a research study realised in the experimental sample of 51 seniors aged 50+ with a focus on quality of life promotion in pre-senium and senium life periods. The research study graduated in the summer of 2017 in Priessnitz spa, Ltd. in Jesenik during the 4-week stay of seniors. On board and before the dim, they completed a battery of clinical and laboratory examinations, identical regimens, identical identical procedures, and physical activity training for the home daily life. The authors present the first part of the results, namely the kinesiological examination with the diagnostic part of the Computer Kinesiology expert information system. After staying at the spa, the total of 50+ groups improved the sum of all kinetic tests in 39%. In the figures are presented values in the area of total dysfunction with an improvement of 31%. There are also presented the findings in the myofascial / myofascial chain 7 with an improvement of 38%. The 7th string best describes the functional disorders of postural and dysfunction of the horizontal and vertical motion system control. The publication of the resultshas been supported by the Czech Science Foundation – project GAČR ID 17-25710S “Basic research of balance changes in seniors”

Keywords: Seniors, balance development, health, Computer Kinesiology

Acknowledgement: Realization of the paper is supported by the Czech Science Foundation - project GAČR ID 17-25710S “Basic research of balance changes in seniors”.

References

Capko, J. (1998) Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada; 1998.

Český statistiký úřad. Senioři [online]. [cit. 2016-11-04]. Dostupné online.

Haškovcová, H. (2010) Fenomén stáří. 2. vyd. Praha: Havlíček Brain Team.

Haškovcová, H. (2012) Sociální gerontologie, aneb senioři mezi námi. 1. vyd. Praha: Galén.

Horak, FB. (2006) Postural orientation and equilibrium: what do we need to know about neural control of balance to prevent falls? Age and Ageing [online]. 35(2): 7–11. [cit. 2012-12-12]. Dostupné z: www.cs.cmu.edu/~cga/legs/chamr1.pdf

Jandová, D., Bičíková, M., Hill, M., Hampl, R. (2008) Health resort treatment improved the neurosteroid profil in thyreoidectomized woman. Eur.Regul,42(1),p 17-22.

Jandová, D. (2009) Existence expertních informačních systémů ve fyzioterapii. Časopis Rehabilitační a fyzikální lékařství, roč.16, č. 4/ 2009, s.150-154.

Jandová, D., Morávek, O. (2009) Využití expertních informačních systémů v oboru RFM. Předneseno a publikováno ve Sborníku MKF ČR - Mezinárodní fyzioterapeutické konference ČR - UNIFY ČR. Brno: MKF.

Jandová, D., Morávek,o. (2011) Změny v pohybovém systému po Nordic Walking. Reh.a fyz.lék. č.2. 2011, 47-49s.

Janský, L., Jandová, D., Vávra. D, Janský, P., et al. (2006) Thermal, Cardiac and Adrenergic Response to Repeated Local Cooling. Physiol. Res.,2006, p.55.

Kolářová, J., Kolářová, I. (2009) Lázně ve světle 21. století. Rehabil. fyz. Lék., 16(2), pp. 75-78.

Laughton, C. A., Slavin, M., Katdare, K., et al. (2003) Aging, muscle activity, and balance control: physiologic changes associated with balance impairment. Gait & Posture [online]; 18(2): 101–108. [cit. 2013-03-18]. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/14654213.

Morávek O. (2008) Verifikace efektu chůze s hůlkami Nordic walking pomocí expertního informačního systému Computer kineziology. Publikace pro kurzy CK. Praha: JONA.

Ondrušová J. (2011) Stáří a smysl života. 1.. vyd. Praha: Karolinum.

Tůmová, J. (2002) Ověření vlivu pohybového programu na zlepšení stability u starších osob pomocí posturografie. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 9(3): 100–104.

Zavazalová, H. (2001) Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. 1.. vyd. Praha: Karolinum.

Downloads

Published

28-06-2018

How to Cite

JANDOVÁ, D., FORMANOVÁ, P., & MORÁVEK, O. (2018). PRE-SENIUM AS PREPARING PERIOD FOR SENIUM - BENEFITS OF SPA STAY IN THE PRIESSNITZ’S SPA, LTD. IN JESENIK FOR CLIENTS 50+. Acta Salus Vitae, 6(1), 42–50. Retrieved from http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/150