Techniques of “Silence” and their application in wellness massages

Authors

  • Jana Váňová College of PE and Sport PALESTRA Prague, Czech Republic
  • Milada Krejčí College of Physical Education and Sport PALESTRA, Prague Czech Republic

Keywords:

electroencephalography, philosophy, quality of life, meditation, relaxation, sleep, wellness.

Abstract

The main goal of the study was to analyse a three weeks interventional program with techniques of “Inner Silence” from the point of view of health support and quality of life in adults. Partial goal of the study was to verify the interventional program “Inner Silence” from the perspective of utility in wellness services. Partial tasks of the study included an analysis of Czech and international literature sources, then setting diagnostic and interventional methods, probands selection, procedure realisation, results analysis and interpretation, and finally setting up a conclusion for practice in wellness. The following diagnostic methods were used: measuring with EEG biofeedback Brain feedback III Deymed, the Czech version of life quality questionnaire of the World Health Organization WHOQOL and a structured interview. Results of the study show that applications of techniques of “Silence” have a beneficial calming effect and induces the alpha rhythm state of brain waves. We came to a conclusion that a suitable use of “Silence” should be implemented as a part of a wellness procedure in wellness massages.

References

Fialová, Ludmila, ed. (2007) Wellness, zdraví a životní styl. Praha: Karolinum.

Dragomirecká, Eva a Jitka Bartoňová. (2006) WHOQOL BREF, WHOQOL 100: World Health Organization Quality of Life Assessment: příručka pro uživatele české verze dotazníků kvality života Světové zdravotnické organizace. Praha: Psychiatrické centrum.

Hnilicová, Helena. Kvalita života a její význam pro medicínu a zdravotnictví http://zdravi.euro.cz/clanek/prilohalekarskelisty/kvalitazivotaajejivyznampromedicinuazdravotnictvi151408 [On line] 2003. [cit. 2017 03 09]

Krejčí, Milada. (2017) Člověk a zdraví. In: Krejčí, M., Šulová, L., Rozum., F., Havlíková, D. Výchova ke zdravému životnímu stylu. 2. aktualiz. vyd. Plzeň: FRAUS.

Krejčí, Milada a Václav Hošek. (2016) Wellness. Praha: Grada Publishing.

Leaf, Murray, J. (2014). The anthropology of eastern religions: ideas, organizations, and constituencies. Lexington Books - Hardcover on Amazon.com.

Paramárthananda, Swámí. (2013). Védanta, posvátná nauka indické filozofie. Praha: ONYX.

Šíp, Radim, ed. (2008) Kalokagathia: ideál nebo flatus vocis? Brno: MU.

Váňová, Jana. (2017). Uplatňování technik "Ticha" v masáži wellness. Praha, VŠTVS PALESTRA.

WHOQOL (2017) Measuring quality of life. [On line] Available on: http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf [cit. 2017 05 03]

Downloads

Published

30-12-2017

How to Cite

Váňová, J., & Krejčí, M. (2017). Techniques of “Silence” and their application in wellness massages. Acta Salus Vitae, 5(2), 26–35. Retrieved from http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/138