Selected circadian determinants of performance in super league floorball players

Authors

  • Marek Mandelbaum College of PE and Sport PALESTRA
  • Tetsuo Harada Kochi University, Laboratory of Environmental Physiology
  • Hitomi Takeuchi Kochi University, Laboratory of Environmental Physiology
  • Fujiko Tsuji Kochi University, Laboratory of Environmental Physiology
  • Milada Krejčí College of Physical Education and Sport PALESTRA, Prague Czech Republic

Keywords:

Sport performance, sleep and circadian rhythms, floorball, super league players.

Abstract

In the paper are presented results of a part of the international research project W/VSP/161/I researched the impact of lifestyle, circadian typology, sleep and eating habits on the performance of athletes in cooperation of the College of PE and Sport PALESTRA in Czech Republic and the University of Kochi in Japan. The main aim of the presented study was to investigate selected circadian determinants of super league male players on their sport performance. The second aim was to develop and objective an educational material focused on floorball players. 12 males, super league players of AC Sparta Praha, in the age 17 – 27 participated in the study. The survey was carried out in the timeline of four weeks within four educational units when players got the necessary information. Anthropometric measurements, Battery of 3 Questionnaires, Sleep Diary, Intervention program "What can get me to level up?!” and Statistical methods were used for monitoring, analyse, evaluation and prediction during the investigation. The hypotheses were confirmed. In participants were analysed the improving of psychological condition in 10.29 %, in physical fitness in 12.75 %, in sleep quality in 3.65 % and in improving of the selected playing activities even in 48 %. The results declare that the applied intervention program can effectively support the performance and health of young super league floorball players.

References

Dylevský, Ivan. (2009) Funkční anatomie. Praha: Grada Publishing.

Harada, Tetsuo., Krejčí, Milada., Wakamura, Tomoko., Kawada, Takahiro., Takeuchi, Hitomi. (2016) Education to promote healthy sleep habits in athletes. In: Krejčí, Milada., Tilinger, Pavel., Vacková, Ludmila. (Eds.) Education to Wellness – Education through Wellness. 1st ed. Prague: College of PE and Sport PALESTRA.

Harada, Tetsuo., Wada, Kai., Akimitsu, Osami., Krejčí, Milada., Noji, Teruki., Nakade, Miyo., Takeuchi, Hitomi. (2013). Epidemiological Evaluation of Intervention Program to Promote Mental and Sleep Health of Sports Athletes. International Journal of Psychological Studies. 5(3). 156-168.

Kornatovská, Zuzana, Pavel Bláha a Martin Hill. (2015). Antropometrické charakteristiky hmotnosti a tělesné výšky dětí s mentálními disabilitami ve vztahu k řízeným pohybovým aktivitám. Česká antropologie. 65(1): 23 – 29.

Krejčí, Milada. (2011). Strategie výuky duševní hygieny. České Budějovice: Jihočeská univerzita.

Mandelbaum, Marek. (2016). Zkoumání vybraných cirkadiánních determinantů výkonnosti superligových hráčů florbalu AC Sparta Praha v mužské kategorii od 17 let. Praha: VŠTVS PALESTRA. Magisterská práce.

Nakade, Miyo., Krejci, Milada., Saito, Kiyoe. Wada, Kai., Tsuji, Fujiko., Noji, Teruki., Kawada, Takahiro., Takeuchi, Hitomi., Harada, Tetsuo. (2015). Intervention Using a Leaflet to Promote a Morning-Typed Life in 2- to 6-Year-Old Japanese Children and Their Parents. International Journal of Psychological Studies. 7(2): 1-17.

Nakade, Miyo., Takeuchi, Hitomi., Krejci, Milada., Tsuji, Fujiko., Noji, Teruki., Harada, Tetsuo. (2015). Questionnaire Study on the Comparison among Circadian Typology, Sleep Habit, Physical and Mental Health and Meal Habit in Japanese University Athletes. Psychology. 6(12): 1562-1569.

Slepička, Pavel, Václav Hošek a Běla Hátlová. (2011). Psychologie sportu. Praha: Karolinum.

Takeuchi, Hitomi., Yamazaki, Yumiko., Oki, Kotaro., Wada, Kai., Noji, Teruki., Kawada, Takahiro., Nakade, Miyo., Krejci, Milada., Harada, Tetsuo. (2015). Effects of chronotype and environmental factors upon sleep and mental health in Japanese students aged 18-40 yrs. Biological Rhythm Research. 46(6): 771-784.

Downloads

Published

30-12-2017

How to Cite

Mandelbaum, M., Harada, T., Takeuchi, H., Tsuji, F., & Krejčí, M. (2017). Selected circadian determinants of performance in super league floorball players. Acta Salus Vitae, 5(2), 46–60. Retrieved from http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/135