FATS AND THEIR IMPACT ON PHYSICAL CONDITION AND PERFORMANCE OF CADETS AT THE ARMED FORCES ACADEMY IN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Authors

  • Dušan LITVA, Ph.D. Armed Forces Academy of Milan Rastislav Štefánik Department of Physical Education and Sports Demänová 393 03106 Liptovský Mikuláš, Slovakia

Abstract

This paper is concerned with physical development and performance of students who are trained and educated to become professional soldiers. The author aims to point to the students’ performance in the following tested disciplines: the men were tested in the 12-minute endurance run with the average result of 2,793.0 m and navigation of the obstacle course according to the Tel-1-1 regulation with the average result of 1:31.7 minute.  The women were tested in the standing long jump with the average length of 183.9 cm and the 1000-metre run, where they reached the average time of 4:08.2 minutes, or the 12-minute run, where the average distance was 2,412.0 m, depending on fat gain. Excess body fat levels, which have a negative influence on performance, were as follows: the subcutaneous fat values were 29.7% in the women and 18.2% among the men and the visceral fat values were 6.5 in the men and 3.5 among the women. The BMI in the men was 25.1 and in the women 22.1.

 

Key words: fats – subcutaneous fat, visceral fat, body weight, BMI, performance

References

Čelikovský, S. et al. (1979). Antropomotorika Praha: SPN.

Carter, J. E. L. (1975). The Heath –Carter Somatothype Metho.California: San Diego, State University.

Kasa, J. (1999), (2000). Antropomotorika (lecture notes). Bratislava: Comenius University.

Litva, D. (2008). Intenzita zaťaženia v hodinách kondičnej a vojensko – praktickej telesnej prípravy študentov Akadémie ozbrojených síl Liptovský Mikuláš. Medzinárodná vedecká konferencia. In. Sborník abstrakt mezinárodní konference „Sport a kvalita života 2008“ Brno: Tiskcentrum s.r.o.

Moravec, R. – Kampmiller,T. – Sedláček. Et al. (1996). EUROFIT – Telesný vývoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku. Bratislava: The Slovak Scientific Society for Physical Education and Sport.

Pavek, F. (1977). Telesná výkonnosť 7 - 19 lete mládeže ČSSR. Praha: Olympia.

Ramacsay,L. et al. (2001). Funkčne morfologické a motorické aspekty laterity mladých športovcov, ich aktualizácia a možnosť ovplyvňovania v športovej príprave. Bratislava: Faculty of Physical Education and Sport, Comenius University.

Tel-1–1, Military Regulation on Physical Training in the Armed Forces of the Slovak Republic, (2001) Bratislava: MoD.

Downloads

Published

30-12-2017

How to Cite

LITVA, Ph.D., D. (2017). FATS AND THEIR IMPACT ON PHYSICAL CONDITION AND PERFORMANCE OF CADETS AT THE ARMED FORCES ACADEMY IN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Acta Salus Vitae, 5(2), 69–73. Retrieved from http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/133